בעידן האינטרנט שבו אנו חיים, המרדף הבלתי פוסק אחרי הכותרות מושכות הקוראים הופך למנת חלקה של התקשורת המסורתית והווירטואלית כאחד. מצב זה, הופך את הפרסומים שיש בהם כדי לשון הרע לדבר שבשגרה. אם נפגעתם מפרסום שיש בו לשון הרע, אנו במשרד רוני א. אילן ושות', עורכי דין, ערוכים להעניק לכם ייעוץ משפטי מקיף שבאמצעותו תזכו לקבל את הפיצוי שמגיע לכם.

(תמונה: Tina Phillips)

(תמונה: Tina Phillips)

נוכח העובדה שלא תמיד ניתן לאמוד את היקפו של הנזק הטמון בפרסום שיש בו בבחינת לשון הרע, קובע החוק הישראלי כי במקביל למנגנון הפיצוי התלוי בנזק שנגרם לתובע, הרי שהנתבע רשאי לתבוע פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק. במקרה דנן, מתחלקים סכומי הפיצוי המקסימליים לשניים: אם מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק ללא כוונה לפגוע, הסכום המקסימלי לפיצוי יעמוד על 50,000 ש"ח. מנגד, אם הייתה בפרסום כוונה לפגוע, סכום הפיצוי המקסימלי יעמוד על 100,000 ש"ח.

ייצוג נתבעים

לחילופין, אם מצאתם את עצמכם בצד הנתבע בתביעת לשון הרע, נעמיד לרשותכם את כל המשאבים העומדים לרשותנו וזאת על מנת להוכיח לבית המשפט כי הפרסום הרלוונטי אינו בגדר לשון הרע.

מלבד ההגנות שנכללות ברשימת הפרסומים המותרים (סעיף 13 לחוק לשון הרע) דוגמת אמירות שנאמרו על ידי חברי כנסת ו/או שרים, קובע החוק מספר הגנות נוספות שבהן יכול לעושת שימוש נתבע בתביעת לשון הרע – הגנת אמת בפרסום והגנת תום הלב. הגנת אמת בפרסום גורסת כי הנתבע יזכה להגנה אם הדבר שפורסם היה אמת – וזאת כל עוד היה בפרסום עניין ציבורי. בה בעת, הגנת תום הלב, כשמה כן היא, גורסת כי נתבע בתיק לשון הרע יהיה חסין מתשלום פיצויים אם עשה זאת שלא בכוונת זדון וזאת בהתאם לסייגים המופיעים בסעיף 15 לחוק.

הניסיון המקצועי רב השנים שצברנו במשרד רוני א. אילן ושות', עורכי דין, מלמד כי בין אם אתם נמצאים בצד התובע או בזה הנתבע, לכל מילה שתיאמר לטובתכם או נגדכם במסגרת ההליך המשפטי עשויה להיות השפעה הרת גורל על תוצאותיו. אשר על כן ועל מנת לצאת מההליך כולו עם ידכם על העליונה, יהיה עליכם לקבל ייעוץ וליווי משפטי אך ורק מעורכי דין המתמחים בתחום לשון הרע – כי לניסיון אין תחליף.