הנכסים שאותם אתם צוברים במהלך שנות חייכם אינם דבר של מה בכך – בין אם מדובר בדירה, בבית עסק או בכל נכס אחר שלמענו עמלתם עליכם להיות בטוחים בכך שעם מותכם, כל זכויות השימוש בנכסים הללו יעברו לאנשים שאתם סומכים עליהם יותר מכל – בין אם מדובר בבני הזוג או בנות הזוג שלכם – ובין אם מדובר בילדיכם. אנחנו במשרד רוני א. אילן ושות', עורכי דין, נעשה ככל יכולתנו על מנת לסייע לכם לנסח מסמך המשקף בצורה הטובה ביותר את רצונכם הכנה.

(תמונה: Simon Howden)

(תמונה: Simon Howden)

במקרים רבים מספור מתעוררים בתוך המשפחה סכסוכים אישיים קשים הנוגעים לזהות היורשים ולהיקף הנכסים שווי הכסף שיקבל כל אחד מהם. על מנת להימנע מתרחיש בעייתי מסוג זה מבעוד מועד חשוב מאוד להקפיד על עריכתה של צוואה תקנית שתבהיר את החלוקה באופן שאינו משתמע לשני פנים מבלי להותיר מקום לפרשנות.

זאת ועוד, לעתים קרובות מדי, סכסוך מסוג זה מתגלע גם כאשר יש בנמצא צוואה ועל פניו אין סיבה לדאגה, אך בפועל מתברר שהצוואה שנערכה על ידי מאן דהוא ללא כל סיוע מעורך הדין המתמחה בתחום הצוואות והירושות כלל אינה תקפה. לשם המחשה, אחת הסיבות שבגינן צוואה עלולה להתברר כלא תקפה בדיעבד היא שבמועד עריכתה לא נכחו במקום שני עדים כנדרש בחוק ו/או לחילופין אחד מהעדים שנכח במועד עריכת הצוואה הוא גם אחד היורשים ומכאן שהוא מוגדר כבעל עניין ישיר בה – דבר שאסור על פי החוק.

הקפדה על דרישות הצוואה

לבסוף, חשוב לזכור שצוואה שאינה ערוכה בהתאם לדרישות המופיעות בדין הישראלי עלולה להיפסל ובמצב כזה – העיזבון כולו יחולק בהתאם להיררכיית הירושה הקבועה בחוק ולא בהתאם לרצונו המפורש של המוריש.

אנו במשרד רוני א. אילן ושות', עורכי דין, נעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי ואמין ונלווה אתכם בכל צעד בתהליך עריכת הצוואה – כל זאת על מנת לוודא שהצוואה הסופית תעמוד בכל דרישות הסף החוקיות ותמזער את הסיכוי להתדיינות משפטית לאחר מעשה.