1. הבוס שלי כינס את כל העובדים והודיע לנו שמאחר והיקף העסקאות של החברה פחת, החברה עומדת לעבור שינויים. בין היתר שינו לנו את תנאי העבודה ובהתאם הופחתה המשכורת. מאחר שהתנגדתי לשינוי בשכר, הודעתי לבוס שלי שאיני מוכן להישאר בעבודה בתנאים החדשים ואני נאלץ להתפטר. הוא מצידו לא ניסה להניא אותי מכך, אך גם לא שילם לי פיצויים – האם באפשרותי לתבוע אותו?
יש הרואים בהתפטרות העובד כפיטורין ע"י המעביד, כאשר יש הרעה מוחשית בתנאי העבודה – או מחמת נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, ובמקרה כזה, העובד זכאי למלוא הזכויות. ישנם מקרי ביניים רבים לגביהם הפסיקה אינה אחידה ומאחר שנושא זה הנו מורכב יחסית, יש לבדוק כל מקרה לגופו.

 

2. אני עובדת כבר שש שנים אצל אותו מעביד. לפני שלושה חודשים יצאתי לחופשת לידה, ובסיומה הודעתי לבוס שלי שהחלטתי להאריך את חופשת הלידה בחודשיים. בתגובה לכך הוא ענה לי שאקח בחשבון שאם אני לא חוזרת בזמן הקרוב, הוא לא יכול להבטיח לי שהמשרה שלי תישמר. האם זה חוקי? האם ישנה דרך לחייב אותו לשמור לי על מקום העבודה?
על-פי חוק עבודת נשים, עובדת שעבדה אצל המעביד שלה או באותו מקום עבודה 24 חודשים לפחות, עד תחילת הלידה, רשאית לצאת לאחר הלידה (מהשבוע השביעי שלאחר הלידה) לחופשה ללא תשלום. משך החופשה הוא רבע ממספר החודשים שעבדה אצל המעביד או באותו מקום עבודה, אך בסך הכל לא יותר מ- 12 חודשים. אם העובדת יצאה לחופשה ללא תשלום ומעוניינת לקצרה, יכול המעביד לדחות את חזרתה לעבודה בארבעה שבועות לכל היותר.

 

3. לפני חודש פוטרתי מעבודתי כמקדמת מכירות. המעביד שלי טוען שלא מגיע לי שום פיצוי עקב הפיטורין, כי אני עובדת תחתיו שלושה חודשים בלבד. בפועל עבדתי באותה חברה ובאותו תפקיד שנה וחצי – אולם לפני שלושה חודשים נמכרה החברה למעביד האחרון. האם זה נכון? אם לא, מה עליי לעשות?
עפ"י חוק הפיצויים, הזכות לקבלת פיצויים הינה לעובד שעבד ברציפות למעלה משנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. על מנת למצות את זכויותייך, יש להגיש תביעה כנגד המעביד לבי"ד לענייני עבודה. קיימות מספר זכויות המגיעות לך מעבר לפיצויי פיטורין ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד.

 

4. לפני שלושה חודשים, עזבתי את מקום עבודתי לאחר שמונה שנות עבודה. קיבלתי את מלוא תשלום פיצויי הפיטורין המגיעים לי, אולם לא קיבלתי תשלום עבור דמי הבראה. למעשה מעולם לא שילמו לנו בחברה דמי הבראה – האם יש באפשרותי לתבוע את המעביד שלי רטרואקטיבית?
על-פי הסכם קיבוצי וצו הרחבה לעניין דמי הבראה, עובד אשר לא שולמו לו דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו, זכאי בסיום יחסי עובד מעביד, לתבוע תשלום בגין דמי הבראה – בעד תקופה של עד שנתיים מיום סיום עבודתו. אולם ישנם מקרים בהם ניתן לתבוע אף מעבר לשנתיים וזאת גם לאחר תום תקופת העבודה, אם העובד יוכיח שיצא להבראה במהלך תקופת עבודתו. לצורך כך, יש לבדוק את המקרה באופן פרטני.

 

5. אני עובדת במשרד נסיעות כחצי שנה, וקיבלתי הצעת עבודה טובה יותר במשרד אחר, הבעיה היא שבמקום החדש רוצים שאתחיל מיידית, כמה זמן לפני, עליי להודיע למעביד הנוכחי שלי כי בכוונתי לעזוב?
תקופת ימי ההודעה המוקדמת: בששת החודשים ראשונים לעבודה- 1 יום לכל חודש. בחודשים 7-12 לעבודה – 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש, מעל שנה – חודש. ככלל, רצוי לשמור על יחסים טובים וליתן הודעה מוקדמת למעביד. יחד עם זאת במקרה שהעובד לא קיים את חובת מתן ההודעה המוקדמת, עליו לשלם פיצוי למעביד, בגובה השכר הרגיל שהיה משולם לתקופה זו. זכרי כי עליך ליתן את ההודעה המוקדמת בכתב!

 

6. המעביד שלי הודיע לנו היום כי החנות עומדת לעבור שיפוץ, ולכן כל העובדים ייצאו לחופשה של שבוע לפחות, על חשבון ימי החופשה. האם זה חוקי? הוא יכול לקבוע לי מתי אקח חופש?
על-פי החוק, הסמכות היא בידי המעביד לקבוע מהם ימי החופשה של העובד, תוך תיאום עם העובד. המעביד רשאי להוציא את העובד בזמנים שנוחים לו ובהתראה קצרה, למעט יום חופשה אחד בשנה, שאת מועדו רשאי העובד לבחור בהודעה מראש למעביד. אם מדובר בהוצאת העובד לחופשה הנמשכת מעל שבעה ימים רצופים, על המעביד להודיע על כך לעובד לפחות שבועיים מראש.

 

7. אני נמצאת כעת בחופשת מחלה לאחר ניתוח ובהנחיית הרופאים נראה כי איאלץ להעדר מהעבודה עוד זמן רב. האם המעביד שלי בשנתיים וחצי האחרונות, יכול לפטר אותי בעודני בחופשת מחלה?
חופשת מחלה אינה מונעת מהמעביד לפטר אותך. כמובן שאם הוא בוחר לעשות כן, עליו לפצות אותך ולשלם את כל המגיע לך על-פי החוק; פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פדיון יתרת ימי חופשה באם לא ניצלת את כל ימי החופשה.

 

8. בעלי קיבל הצעת עבודה בחברת הייטק בארצות הברית, ואנחנו מתעדים לעבור לשם עוד ארבעה חודשים. אני עובדת בחברה פרטית כבר שבע שנים, אשמח לדעת, האם אהיה זכאית לפיצויי פיטורין כשאעזוב? מה חובותיי כלפי החברה בטרם עזיבתי?
בנסיבות שתיארת, אינך זכאית על-פי חוק לפיצויי פיטורין. עלייך להודיע למעסיקך בכתב, כי בכוונתך לעזוב, חודש ימים בטרם עזיבתך את מקום העבודה.

 

9. עבדתי בחברה שלוש שנים כאשר בשנה הראשונה עבדתי משרה חלקית בלבד. לפני חודש ילדתי את בני, וכעת בכוונתי להתפטר על מנת שאוכל לטפל בילדי. הבנתי שאני זכאית במקרה כזה לפיצויי פיטורין. שאלתי היא האם המעסיק צריך לשלם לי פיצויי פיטורין גם על התקופה שהועסקתי בחצי משרה?
פיצויי הפיטורים חלים על כל תקופת העבודה, אך יהיה צורך לקחת בחשבון שבשנה הראשונה עבדת במשרה חלקית בלבד, וגובה הפיצוי יהיה בהתאם.

 

10. אנחנו מעסיקים מזה שבעה חודשים, מטפלת לבננו התינוק, שישה בימים בשבוע במשרה מלאה. היא מקבלת משכורת חודשית ואנחנו מפרישים עבורה כספים לביטוח לאומי. לאחרונה היא נעדרה רבות ולא תמיד עם הודעה מוקדמת ולכן החלטנו לפטרה. מה זכויותיה? מה עלינו לעשות על מנת שהפיטורין יהיו חוקיים?
עליכם להוציא מכתב פיטורין בכתב למטפלת, ולציין בו תאריך הודעת הפיטורין ומועד בו מסתיימת תקופת ההודעה המוקדמת. על-פי המידע שמסרתם, המטפלת זכאית להודעה מוקדמת בת 8.5 ימים. אם אינכם מעוניינים להעסיקה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליכם לשלם לה את שכרה בגין אותה תקופה. כמו כן זכאית המטפלת לפדיון שבעה ימי חופשה – אם לא ניצלה את כולם ו/או חלקם.